Jelgavas muzejs

Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
LV
RU EN
Sākums Pakalpojumi

Pakalpojumi

Ieejas biļetes un ekskursijas

Ieejas biļešu cenas

Izstādes 1 pieaugušais €1,50
Pastāvīgā ekspozīcija 1 pieaugušais €2,00
Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes 1 pieaugušais €3,00
Skatu tornis * 1 pieaugušais €1,50
Skatu tornis un izstāde 1 pieaugušais €2,50
Skatu tornis un pastāvīgā ekspozīcija 1 pieaugušais €3,00
Skatu tornis, izstāde un pastāvīgā ekspozīcija 1 pieaugušais €4,00
Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes 1 skolēns €0,50
Skatu tornis, izstāde un pastāvīgā ekspozīcija 1 skolēns €1,00
Ģimenes biļete 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 g.v. €6,00

* Skatu torņa apmeklējums Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, pirmsskolas vecuma bērniem nav pieejams, bērniem līdz 12 gadu vecumam tikai vecāka vai pilnvarotas personas pavadībā.

Ekskursija muzeja speciālista pavadībā (1 stunda)

Latviešu valodā Grupai (līdz 20 personām) €10,00
Svešvalodā (angļu vai krievu) Grupai (līdz 20 personām) €15,00
Temtiskā ekskursija “Sagrautās Jelgavas atjaunošana pēc Otrā pasaules kara” (latviešu, krievu) Grupai (līdz 20 personām) €10,00
Tematiskā ekskursija “Reliģisko konfesiju daudzveidība Jelgavā guberņas laikā” (latviešu, krievu) * Grupai (līdz 20 personām) €10,00
Tematiskā ekskursija “19. gs. jelgavnieka mājokļa interjera detaļas” (latviešu, krievu) Grupai (līdz 20 personām) €10,00
Tematiskā ekskursija “Sociāldemokrātijas idejas un 1905./07. gada revolūcija” (latviešu, krievu) * Grupai (līdz 20 personām) €10,00

* Uz tematiskajām ekskursijām jāpiesakās iepriekš!

Dāvanu kartes

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 5 personām 1 apmeklējums vai 1 personai 5 apmeklējumi €10,00
Vienotā ieejas karte uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju un Ādolfa Alunāna memoriālais muzeju 1 personai € 5,00

No ieejas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, ir atbrīvoti:

 • pirmsskolas vecuma bērni;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi;
 • Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi;
 • mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti;
 • akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.);
 • Latvijas muzeju darbinieki, uzrādot apliecību vai ICOM (Starptautiskās muzeju padome) karti;
 • Latvijas Mākslinieku savienības biedri;
 • grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki);
 • personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu;
 • personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu;
 • personas ar II un III invaliditātes grupu;
 • Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu);
 • tūristu gidi, uzrādot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” izsniegto apliecību.

Ieejas maksas atlaides 50% apmērā, uzrādot šādas identifikācijas kartes (ID):

 • ISIC – starptautiskā studentu/skolēnu ID karte (International Student Identity Card);
 • ITIC – starptautiskā skolotāju ID karte (International Teacher Identity Card);
 • Latvijas Republikas augstskolu studentiem, uzrādot studenta apliecību;
 • pensionāriem, uzrādot pensionāra apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā. Alunāna memoriālajā muzeja apmeklējums Starptautiskajā muzeju dienā (18.maijā) un starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” ietvaros bez maksas.

No ieejas maksas atbrīvotas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas.

Ieeja izstāžu atklāšanas pasākumos – bez maksas.

Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas.

Aicinām Jūs novērtēt saņemto pakalpojumu: https://forms.gle/RYvywCpiryjFBqTZ6
Jūsu vērtējums palīdzēs mums uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
Paldies par atsaucību!

Maksas pakalpojumi

Lekcijas

Lekcija muzeja telpās 1 personai €3,00
Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai €15,00

Pedagoģiskās programmas

Pieaugušajam 1 nodarbība €1,50
skolēnam 1 nodarbība €1,00

Muzeja telpu noma

Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas €200,00
Citiem pasākumiem 1 telpa/stundā Min. maksa €30,00
Laulību reģistrācijai 1 telpa/stundā Min. maksa €30,00
Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa/stundā Min. maksa €50,00
Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa/stundā Min. maksa €50,00

Restaurācijas pakalpojumi

Objekta novērtēšana – konsultācija par konservācijas vai restaurācijas nepieciešamību un izmaksām 1 stunda €41,78
Objekta restaurācija, konservācija1 1 stunda  €41,87
Dokumentācijas sagatavošana 1 stunda  €41,78

Maksā nav iekļautas materiālu izmaksas

Pasākumi ārpus muzeja

Pedagoģiskās programma (1 stunda pieaugušajam) 1 nodarbība €2,00
Pedagoģiskās programma (1 stunda skolēnam) 1 nodarbība €1,20
Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma 1 diena €5,00

Konsultācijas

Konsultācija (mutiska) 1 reize €2,00
Konsultācija (rakstiska ar avotu norādi) 1 A4 lapa €5,00
Atsevišķs pētījums muzeja krājumā  1 tēma no €5,00
Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma no €10,00

Muzeja krājuma izmantošana

Mākslas priekšmetu deponēšana

Darbi, kas radīti līdz 1945. gadam 1 vienība/1 reize €50,00
Darbi, kas radīti pēc 1945. gadam 1 vienība/1 reize €30,00
Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība €0,50
Pasākumiem ārpus muzeja 1 vienība/dienā €7,00
Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa no €15,00

Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana

Individuālam pētnieciskajam darbam 1 vienība Min. maksa €15,00
Publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos 1 vienība Min. maksa €15,00
Reklāmai 1 vienība Min. maksa €15,00
Attēla, dokumentu ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (diska cena nav iekļauta) 1 vienība €5,00

Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem bez maksas.

Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

Muzeja krājuma izmantošana:

 • akreditētajiem Latvijas muzejiem bez maksas;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

Aicinām Jūs novērtēt saņemto pakalpojumu: https://forms.gle/RYvywCpiryjFBqTZ6
Jūsu vērtējums palīdzēs mums uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
Paldies par atsaucību!

Pedagoģiskās programmas

Pedagoģiskā programma ir muzeja izglītojošā darba daļa ar kuras palīdzību muzejs interesantā, bērniem un jauniešiem saistošā veidā iepazīstina ar muzeju, tā darbu, ekspozīcijām un citām interesantām lietām.

 • “Pirmo reizi muzejā”

Pedagoģiskās programma – ekskursija ir paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un  visu vecumu skolēniem. Tās mērķis ir iepazīties ar muzeju un tā apkārtni, laika posmā no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Gūt ieskatu par senajiem etnogrāfiskajiem priekšmetiem un amatniecības rīkiem, sapratni par dažādu laika posmu svarīgākajiem notikumiem un sadzīvi. Iepazīties ar gleznotāja Ģ.Eliasa daiļrades mantojumu. Nodarbība saistīta ar skolā apgūstamo tēmu sociālajās zinībās “Es un mans laiks”. Dalībnieki iepazīstas un pārrunā redzēto,  pastāsta, kas ir muzejs, var  minēt “Melnajā kastē” noslēpto priekšmetu nosaukumus, tad apspriež to senumu un pielietojumu.

Iespēja atkārtotā nodarbībā izspēlēt spēli “Orientēšanās muzejā”, kurā ietverta visa muzeja ekspozīcijas atpazīšana.

 • Nodarbību cikls “Ģederta Eliasa daiļrade”

“Gleznas stāsta” ir paredzēta pirmsskolas un 1. līdz 6. klašu skolēniem.  Vērojot Ģedertu Eliasa gleznas ekspozīcijā, skolēni pilda uzdevumus, domā gleznām jaunus nosaukumus un izkrāso darbu kopijas vai rada savus darbiņus, pastāsta savu “stāstu” par kādu no gleznām vai izskaidro sava radītā darba saturu.
“Gadalaiki Ģederta Eliasa darbos” ir paredzēta pirmsskolas un 1. līdz 6. klašu skolēniem. Nodarbības laikā skolēni iepazīst muzeja ekspozīciju un iegūst jaunas zināšanas par mākslinieku Ģedertu Eliasu. Vērojot darbus, dalībnieki atbildēs uz uzvedinošajiem jautājumiem, sniegs savu skaidrojumu par gleznās attēloto, pildīs uzdevumu  Darba lapu un/vai zīmēs savu mīļāko gada laiku.

Vecāko klašu skolēniem iespēja padziļināti izzināt Ģ.Eliasa personību un daiļradi.

 • “Senie iedzīvotāji Lielupes krastā. Arheoloģija.” 

Programma izstrādāta 2020. gadā un ir sagatavota atjaunotās ekspozīcijas “Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē” ietvaros. Nodarbība paredzēta pirmsskolēniem un visu klašu audzēkņiem. Nodarbības mērķis ir sniegt jaunas zināšanas par cilvēku dzīvi senatnē ar eksponēto artefaktu starpniecību un ļaut izbaudīt ekspozīcijas atmosfēru, iejūtoties senā iedzīvotāja sadzīves apstākļos. Audzēkņi papildinās zināšanas par to, kā tiek iegūta informācija par cilvēku dzīvi senatnē un veiks uzdevumus “arheologa laboratorijā”, kā arī izspēlēs spēli “Atrodi lietu”.

Vecāko klašu jauniešiem ir iespēja tikties ar arheologu, uzzināt arheologa profesijas noslēpumus.

 •  “Latviešu Avīzes 200”

Pirmais latviešu valodā izdotais laikraksts “Latviešu Avīzes” radies Jelgavā. Piedāvājam mūsdienīgu iepazīšanos – slaidrādē un īssižeta materiālā,  par laikraksta tapšanu, laikmeta iezīmēm un personībām, kuras ir saistītas ar šo nebijušo notikumu, ar iespēju apskatīt īstas vairāk kā gadsimtu vecas avīzes un citus vēsturiskos materiālus ekspozīcijās. Praktiskajā  darbā skolēniem ir iespēja iejusties gan redaktora amatā, gan izpausties radošajā izdomā noformējot savu avīzi, pildot saistošu Darba lapu.

Materiāla izstrādātāju un apkopotāju sacītais: “1822.gadā tika izdots pirmais laikraksts latviešu valodā ”Latviešu Avīzes”, tā iedibinot avīžniecības laikmetu, kura turpinājumu mūslaikos var ieraudzīt interneta ziņu portālos”.

Piedāvājums vecuma grupām no 1. līdz 12. klasei. Nodarbības ilgums viena vai divas mācību stundas.

 

Pedagoģiskā nodarbība notiek muzeja telpās, maksa vienam skolēnam/audzēknim ir €1,00, bet pieaugušajam – €1,50Pirmsskolas vecuma bērniem un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem ieeja muzejā un pedagoģiskās programmas apmeklējums ir bez maksas.

!! Izvēlētā nodarbība iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 63080150 vai 29297084 vai 63023383.

Aicinām Jūs novērtēt saņemto pakalpojumu: https://forms.gle/RYvywCpiryjFBqTZ6
Jūsu vērtējums palīdzēs mums uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
Paldies par atsaucību!

Lekcijas

Muzeja darbinieki ir sagatavojuši daudzpusīgas lekcijas par Jelgavas pilsētu un tās reģionu, ko var prezentēt gan muzejā, gan izbraukumos.

Gints Putiķis, direktores vietnieks zinātniskajā darbā 

 • Jelgavas Lāčplēšu stāsts
 • Jelgavas satiksmes infrastruktūras piemērs. Jelgavas dzelzceļš laiku lokos (1868 – 1940)

Teika Putna, muzejpedagoģe

 • Jelgavas skolu vēsture P. Bendrupa skolas arhitektūra
 • Valsts dibināšana, Neatkarības karš

Gita Grase, muzeja direktore

 • Jelgavas koka arhitektūra

Marija Kaupere, direktores vietniece darbā ar sabiedrību

 • Eliasu dzimta Latvijas kultūrā

Aldis Barševskis, muzeja krājuma galvenais glabātājs

 • Muzeja jaunieguvumi – nozīmīgs pienesums Jelgavas vēstures izpētē valsts kontekstā
 • Neatkarības karš Jelgavā

Saiva Kuple, muzeja restauratore

 • Restauratora loma muzeja darbā

Aicinām Jūs novērtēt saņemto pakalpojumu: https://forms.gle/RYvywCpiryjFBqTZ6
Jūsu vērtējums palīdzēs mums uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
Paldies par atsaucību!

Suvenīri

Muzeja grāmatas ir iespējams iegādāties arī internetā. Rakstiet uz muzejs@muzejs.jelgava.lv vai zvaniet 63023383, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu.

Suvenīru apraksti un cenas pieejamas šeit.